Alarmová čidla pro příposlechy

Moderní alarmová čidla pro příposlech a k detekci pohybu osob v prostoru lovného místa pro rybáře.