Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů

 

Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a nakupujícím na webových stránkách www.flajzar.cz, rovněž i všem klientům nakupujících v kamenné prodejně společnosti FLAJZAR, s.r.o. a v neposlední řadě i zákazníkům, kterým společnost FLAJZAR, s.r.o. poskytuje služby. Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

Firma FLAJZAR, s.r.o. se sídlem Kasárna 500, 696 81 Bzenec, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C78820, IČ: 01616161, DIČ: CZ01616161 se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů.

Využitím internetového obchodu FLAJZAR, s.r.o. a/nebo poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje či provedení služeb a pro následné vyúčtování těchto úkonů dle této Politiky ochrany osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů

– Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu. Pro vytvoření elektronického účtu na internetových stránkách www.flajzar.cz je potřebné zadat Vaši platnou e-mailovou adresu a heslo, přičemž je povinností klienta, aby tyto údaje byly chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami.

– Společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů nebo pouze s písemným souhlasem osoby, které se osobní údaje týkají.

– Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopisu) nebo vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www.flajzar.cz.

2. Zpracovávání osobních údajů

– Osobní údaje klientů jsou zpracovávány jak manuálním, tak i automatizovaným způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou.

– Osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

– Osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www.flajzar.cz nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou, telefonickou či písemnou formou (dopisu) společnost využívá za účelem realizace objednávek a provedení záručního či pozáručního servisu vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením záručních nebo pozáručních servisů a k ostatním účelům dle platných právních předpisů. V případě souhlasu klienta jsou osobní údaje využívány rovněž k marketingovým účelům.

– Nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem a provozovateli on-line plateb prostřednictvím kreditních karet GoPay. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím.

– V případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

– Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou.

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

– Každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, že potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu obchod@flajzar.cz.

– V případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti FLAJZAR, s.r.o. shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese obchod@flajzar.cz.

– V případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti FLAJZAR, s.r.o., je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu obchod@flajzar.cz.

– Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

6. Bezplatné zasílání newsletterů a odhlašování zasílání newsletterů

– Na základě souhlasu klienta (kliknutím na příslušné pole) se zasíláním newsletterů při on-line registraci, příp. na základě dodatečného odsouhlasení se zasíláním newsletterů prostřednictvím e-mailu od společnosti FLAJZAR, s.r.o. jsou klientům zasílány zdarma (formou e-mailu) marketingové a propagační materiály společnosti FLAJZAR, s.r.o.

– V případě, že klient požaduje zrušení zasílání newsletterů je potřeba kliknout v dolní části mailu newsletteru na „Odhlásit se můžete zde“ nebo informovat nás na e-mailové adrese obchod@flajzar.cz o tom, že žádáte zrušení zasílání newsletterů

Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu obchod@flajzar.cz nebo písemnou formou (formou dopisu) na adrese FLAJZAR, s.r.o., Kasárna 500, 696 81 Bzenec.

Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Poslední aktualizace dne: 18. 5. 2018.