Üzleti feltételek

ÜZLETI FELTÉTELEK

üzleti cégek

FLAJZAR, s.r.o.

székhelyével: Svatoplukova 1199 698 01, Veselí nad Moravou, Csehország

azonosító szám: 01616161,

a Brnói Regionális Bíróság C, helyezze be a 78820-as számot

az internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre www.flajzar.cz

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Ezek a feltételek ( „Feltételek”) a FLAJZAR, Ltd., Svatoplukova 1199 698 01, Veselí nad Moravou, Csehország, azonosító szám: 01616161 regisztrált a cégbíróságon a cégnyilvántartásba a megyei bíróság a Brno, C szakasz, Fájl 78.820 (a továbbiakban: „eladó”) szabályozzák § szerint 1751 bekezdését. törvény 1. sz. 89/2012 Coll., polgári törvénykönyv (a „Polgári törvénykönyv”) kölcsönös jogok és kötelezettségek kapcsolatban felmerülő, illetve értelmében az adásvételi szerződés (a továbbiakban: (“Vásárlási Megállapodás”), amelyet az Eladó és egy másik magánszemély (a “Vevő”) az Eladó Internetes áruházán keresztül kötött. Internet bolt üzemelteti az eladó honlapján található meg az interneten www.flajzar.cz (a „Weboldal”), és a honlapon keresztül (a továbbiakban: a „Web-alapú kereskedelem”).
Felhasználási feltételek nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a személyt, aki a beszerzési áruk az eladó jogi személy vagy személy, aki rendelési áruk üzletmenetükről vagy azok külön szakma.
Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezéseket lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződésben alkalmazott megkülönböztető rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.
Az üzleti feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. A Vásárlási Megállapodás és az Általános Üzleti Feltételek cseh nyelven készültek. A vásárlási szerződés cseh nyelven érhető el.
Az eladó megváltoztathatja vagy hozzáadhatja az üzleti feltételek megfogalmazását. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi idején keletkező jogokat és kötelezettségeket.

FELHASZNÁLÓI SZÁMLA
A weboldalon a vásárlók regisztrációja alapján a vásárlók hozzáférhetnek a felhasználói felülethez. A felhasználói felületen a vevő elvégezheti az áruk megrendelését (a továbbiakban: “felhasználói fiók”). Ha a webes felület lehetővé teszi a boltot, akkor a vevő közvetlenül regisztrálhatja a termékeket a bolt webes felületéről.
Weboldalra történő regisztráció és áru megrendeléskor a vevő köteles minden adatot helyesen és hitelesen feltüntetni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatok kötelezőek a vevő számára bármikor történő frissítésre. A vásárlók által a felhasználói fiókban megadott adatokat és az áru megrendelését az eladó helyesnek tartja.
A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vevő köteles a felhasználói fiókjának eléréséhez szükséges információkat illetően bizalmasan kezelni.
A vevő nem jogosult arra, hogy a felhasználói fiókot harmadik felek számára engedélyezze.
Az eladó elállhat a felhasználói fiók, különösen, ha a vevő a felhasználói fiók több mint 365 napig nem használja, vagy ha a vevő megszegi kötelezettségeit az adásvételi szerződés (beleértve a feltételeket).
Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel a szükséges karbantartási hardver és szoftvergyártók vagy. harmadik fél hardverének és szoftverének karbantartása.

AZ ÁGAZATI SZERZŐDÉS ZÁRJA
A raktár webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozó vételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 (2) bekezdése nem alkalmazandó.
A bolt internetes kezelőfelülete tartalmazza az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árainak feltüntetését és az áruk visszaküldésének költségeit, ha ezeket az árukat nem lehet rendes postai úton visszaadni. A termékárakat a hozzáadottérték-adó és az összes kapcsolódó díj tartalmazza. A termékárak mindaddig érvényesek, amíg az áruház webes felületén megjelenik. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladónak azt a képességét, hogy egyedi szerződéses feltételekkel kössön meg egy vételi szerződést.
Az áruház internetes kezelőfelülete tartalmazza a csomagolás és az áru szállításával kapcsolatos információkat is. A kereskedelem webes felületén felsorolt ​​áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén szállítják.
Az áru megrendeléséhez a megrendelő kitölti a megrendelőlapot a bolt webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbi információkat tartalmazza:
megrendelt áru (a megrendelt áru “a vásárlót az üzlet webes felületéhez az elektronikus bevásárlókosárba helyezi”),
az áruk vételárának fizetési módját, a megrendelt áruk előírt szállítási módjának részleteit és
az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (együttesen “megrendelés”).
Mielőtt elküldi a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a vevő által a megrendelésben tárolt adatokat, valamint a vevő azon képességét illetően, hogy azonosítsa és kijavítsa az adatoknak a megrendelésbe történő beírása során bekövetkezett hibákat. A megrendelést a vásárló az eladónak elküldi a “CONFIRM ORDER” gombra kattintva. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tartja. A megrendelés kézhezvételekor az Eladó visszaigazolja az átvételi elismervényt a vevőnek e-mailben, a vevő e-mail címében a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben (a továbbiakban: “vevő elektronikus címe”).
Az eladó a megrendelés természetétől (árufajták, vételár, becsült szállítási költségek) függően bármikor felkérheti a vevőt a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon).
Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés (átvétel) átvételéből ered, melyet a vevő e-mailben a vevő e-mail címére küld.
A vevő beleegyezik abba, hogy a vásárlási szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használjon. A vevőnek a távbeszélő kommunikáció távközlési eszközével kapcsolatban felmerülő költségeit (az internetkapcsolat költségeit, telefonhívási költségeket) a vevő viseli, amely nem különbözik az alapárfolyamtól.

TERMÉK ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
A vevő a következő termékeket a következő módon fizeti meg a vevőnek: a) az áru ára és az árunak a beszerzési szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos költségek;
készpénzben az eladónak a FLAJZAR, s.r.o. Svatoplukova 1199 698 01, Veselí nad Moravou, Csehország.
készpénzben a vevő által a megbízásban meghatározott helyen;
készpénz nélküli átutalás az eladó számlaszámára (2109818382/2700), melyet a Cseh Köztársaságnak fizetett befizetések részeként az Uni Credit Bank Cseh Köztársaságnál tart fenn (a továbbiakban: “eladói számla”);
készpénz nélküli fizetési kártya;
A vevõvel együtt a vevõ köteles az eladónak a csomagolással és az áruk szállítá- sával kapcsolatban felmerült költségeit a megegyezés szerinti áron fizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a vételárat és az áruk szállításához kapcsolódó költségeket tovább értjük.
Az eladó nem kéri a vevőt egy befizetésre vagy más hasonló fizetésre. Ez nem sérti az Üzletszabályzat 4.6. Cikkének rendelkezéseit az áruk vételárának előre fizetésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban.
Készpénzben vagy készpénzben történő szállítás esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a vételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül kell megfizetni.
Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek meg kell fizetnie az ár vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
Az Eladó különösen abban az esetben jogosult, ha a vevő nem kap további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. Cikk), kérje a teljes vételár kifizetését, mielőtt az árukat a vevőnek továbbítják. A Polgári Törvénykönyv 2119 (1) bekezdése nem alkalmazandó.
Az eladónak a vevőre adott árára vonatkozó engedményeket nem lehet kombinálni.
Ha a kereskedelemben szokásos, vagy általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó a vevő részére a vételi szerződés alapján teljesített kifizetések esetén adószámot – számlát állít ki. Az eladó hozzáadottértékadó-fizető. Adószámla – A számla kiállítása az eladónak a vevő részére az áru árának megfizetése után, elektronikus formában történő átadása a vevő elektronikus címére vagy írásban a vevő megadott címére.

AZ ÉPÜLETI MEGÁLLAPODÁS VISSZAVONÁSA
Vevő tudomásul veszi, hogy §-a értelmében 1837 a Ptk nem többek között a szerződéstől elállni a termékértékesítés, amelyeket igazítani a kívánságait a vevő vagy az a személy, a szerződés a termékértékesítés tárgyát gyors romlása, valamint az áruk , amely már szállított visszavonhatatlanul keverednek más áruk, a vásárlási szerződést a lezárt csomagolású áruk, amelyek a fogyasztó nem lezárt és higiéniai okok miatt nem lehet visszaküldeni, és az adásvételi szerződés a kínálat hang-, illetve képfelvétel vagy számítógépes programot, ha sérül az eredeti csomagolás.
Ha nem ez az eset alatt Art. 5.1 jelen dokumentum vagy bármely más esetben, ahol nem lehet elállni a szerződéstől, a vevő § szerint 1829 bekezdését. 1 a polgári törvénykönyv, a jogot, hogy a szerződéstől elállni, számított tizennégy (14 ) napon belül az áruk, és ebben az esetben az adásvételi szerződés több fajta áru vagy a kínálat több részből áll, ez az időszak kezdődik kézhezvételétől az utolsó szállítás. Az értékesítési szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Mert elállás vevő modellként formában, az eladótól, csatolt üzleti feltételek. Elállás a vevő küldhet többek között a címét az eladó vagy az eladó e-mail címét Flajzar@flajzar.cz.
Abban az esetben, elállás alapján Art. 5.2 az adásvételi szerződés az elejétől. Az árut az eladónak a szerződéstől való elállástól számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell adni az eladónak. Ha a vevő eláll a szerződéstől, a vevő viseli a költségeit az áruk visszaküldésének az eladónak, még abban az esetben, ha az árut nem lehet vissza a karakter szokásos postai úton.
Visszavonása esetén cikkely értelmében. 5.2 eladó visszatér alapok kapott a vevő számított tizennégy (14) napon elállás a vevő ugyanúgy, mint az eladó a vevőtől kapott. Az eladó is jogosult, hogy visszatérjen a nyújtott ellátások a vevő már a visszatérését árut a vevőnek, vagy más módon, kivéve, ha a vevő vállalja, hogy létre, és ne többletköltségek a vevőnek. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközök a vevő, mielőtt visszatér vevő az áru vagy bizonyítják, hogy az árut az eladó küldött.
Az Eladó jogosult egyoldalúan kártalanítani a Vevőnek a vételár visszatérítésével kapcsolatos igényét.
Abban az esetben, ha a vevő § szerint 1829 bekezdését. 1 a polgári törvénykönyv, a jogot, hogy a szerződéstől elállni, az eladó is jogosult bármikor elállhat a szerződéstől, akár az átvétel időpontjában az áru. Ebben az esetben az eladó vissza fog térni a vételárat a vevő késedelem nélkül, és a banki átutalással teljesíthető által kijelölt vevő.
Ha az áruval együtt, amennyiben a vevő egy ajándék, az ajándék megállapodás vevő és eladó között kötött feltétel későbbi, hogy ha van egy elállás a vevő elveszti ajándékozási szerződés tekintetében, mint egy ajándék a hatékonyság és a vásárló köteles együtt az áru eladó is vissza ajándékot adott.

SZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUFELDOLGOZÁS
Ha a szállítási módot a vevő külön kérésére állapodják meg, a vevő viseli az ezzel a közlekedési móddal kapcsolatos kockázatot és minden további költséget.
Ha az eladó az adásvételi szerződés kell szállítani az árut a kijelölt helyre a vevő által a megrendelést, a vevő köteles elfogadni az áruk szállítás.
Abban az esetben, ha az okokat, amelyek miatt a vevőnek ki kell szállítani az árut többször, vagy bármilyen más módon, mint ahogyan az a rend, a vevő fizeti a kapcsolódó költségeket ismételt áruszállítás, ill. egy másik szállítási móddal kapcsolatos költségek.
Ha figyelembe az árut a fuvarozó a vevő köteles ellenőrizni a sértetlenségét a csomagolás az áru, és ha bármilyen hibát haladéktalanul értesítse a szállítót. Abban az esetben sérti a találkozás csomag jelzi az illetéktelen behatolás szállítmány vevő nem vehet elszállítása a hordozót.
A többi fél jogai és kötelezettségei az árufuvarozás során megváltoztathatják az eladó külön szállítási feltételeit az eladó kibocsátása esetén.

A HIBAMEGÍTÉS JOGAI
A jogok és kötelezettségek a felek jogaira vonatkozó hibás teljesítés szabályozza általánosan kötelező előírások (különösen rendelkezéseinek § 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 § § Ptk törvény értelmében. 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelmi, módosítva).
Az eladó felelős a vevőért, hogy az áruk hibásak legyenek. Az eladó különösen arra a vevőre válaszol, hogy a vevő átvette az árut:
az áru tulajdonságait, hogy a felek szerződéses, és ha nincs megállapodás, akkor olyan jellemzőkkel, amelyek az eladó vagy a gyártó által leírt, vagy hogy a vásárlók elvárják, tekintettel a áru jellegére alapuló hirdetési általuk.
az áruk alkalmasak arra a célra, amelyet az eladó jelez vagy az ilyen típusú árukat rendesen használják,
az áruk megfelelnek a megállapodás szerinti mintának vagy eredeti minőségnek vagy teljesítménynek, ha a minőséget vagy a formatervezést a megállapított minta vagy eredeti,
az áruk a megfelelő mennyiségben, mértékben vagy súlyban vannak, és
az áruk megfelelnek a jogi követelményeknek.
Az Üzleti feltételek 7. cikke (2) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hiba esetén, amelynél szokásos használat miatt alacsonyabb árat állapítottak meg az áruk elhasználódása miatt, vevő, vagy ha az az áruk jellegéből adódik.
Ha az átvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel, az árut már az átvételkor hibásnak tekintik. A vásárló jogosult a fogyasztási javakon a termék átvételétől számított huszonnégy hónapon belül felmerülő hibára való jogosultság igénylésére.
A jogokat a vásárló él hibás teljesítés az eladó a letelepedési, ami azért lehetséges, figyelembe véve a választék eladott áruk, esetleg az ülés vagy telephelye.
Az eladónak a hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogai és kötelezettségeit az eladó követelés szabályai szabályozzák.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A vevő a termék teljes vételárát fizeti meg az áru tulajdonjogával.
Az eladót nem köti a vevővel kapcsolatos magatartási kódex az 1826. § (1) e) a Polgári Törvénykönyv.
A peren fogyasztói viták rendezéséről az adásvételi szerződés a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internet cím: http://www.coi.cz.
Az eladó jogosult arra, hogy az árut kereskedelmi engedély alapján értékesítse. A kereskedelmi engedélyt a vonatkozó Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörén belül végzi. A személyes adatok védelmének területét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi. A cseh kereskedelmi felügyelet többek között a 634/1992. Sz., A fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992.
A vevő a Polgári Törvénykönyvrészlet 1765. (2) bekezdésével összhangban vállalja a változó körülmények kockázatát.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A vásárló személyes adatainak védelme, amely természetes személy, a 101/2000 Coll. Törvény, a módosított személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezik.
Vevő kijelenti, hogy a feldolgozása a személyes adatok: név, cím, azonosító számát, adóazonosító számát, e-mail címét, telefonszámát és bankszámla (a továbbiakban együttesen: „személyes adatok”).
Vevő kijelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása, az eladó, abból a célból, megvalósítása a jogok és kötelezettségek a szerződés alapján és fenntartása céljából felhasználói fiókot. Ha a vevő nem választ más választási lehetőséget, akkor egyetért azzal, hogy az eladó az adatoknak és a kereskedelmi kommunikációnak a vevő felé történő feldolgozása céljából is feldolgozza a személyes adatokat. A személyes adatoknak a jelen cikk szerinti teljes egészében történő feldolgozásának engedélyezése nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi az értékesítési szerződés megkötését.
Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatokat (regisztráció, a felhasználói fiók a megrendelés során a webes felületen az üzlet) helyesen és a valóságnak, és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az eladónak a változást a személyes adatokat.
A vevő személyes adatainak feldolgozásával az eladó harmadik félként feldolgozhat. Az áru szállítását végző személyek mellett a vevő előzetes beleegyezése nélkül az eladó nem továbbítja harmadik személyeknek személyes adatait.
A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. Személyes adatok feldolgozása elektronikusan automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon.
A vevő igazolja, hogy a személyes adatok pontosak, és hogy ő azt tanácsolta, hogy önként adja meg személyes adatait.
Abban az esetben, ha a vevő úgy gondolta, hogy az eladó vagy a processzor (Art. 9.5) elvégzi a feldolgozást a személyes adatok, amely nincs összhangban a védelmi magán- és személyes életét a vásárló, illetve a törvény ellen, különösen, ha a személyes adatok hibásak tekintetében feldolgozásuk céljából:
forduljon az eladóhoz vagy a feldolgozóhoz magyarázatért,
kérje az eladótól vagy a processzortól, hogy távolítsa el az így létrejövő feltételt.
Ha a vevő információt feldolgozása során a személyes adatok, az eladó köteles teljesíteni ezt az információt. Az eladó joga van tájékoztatást alapján az előző mondat megfelelő kártérítést követelhet meg nem haladó költségek a szükséges információkat.

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁROLÁSI KÉSZÜLÉK KÜLDÉSE
Vevő kijelenti, hogy megkapja kapcsolatos információkat az áruk, szolgáltatások vagy a vállalat az eladó a vásárló e-mail címét, és egyetért azzal, hogy megkapja a kereskedelmi kommunikáció az eladó a vásárló e-mail címét.
A vevő vállalja, hogy az úgynevezett cookie-kat tárolja a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás a honlapon lehet tenni, és kötelezettségeket az eladó, hogy végre az adásvételi szerződést, anélkül, hogy tárolás így. A cookie-k a számítógép a vevő, a vevő hozzájárul az előző mondatban bármikor.

SZÁLLÍTÁS
A vevő a vevő elektronikus címére szállítható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ha egy kereskedelmi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh törvény szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó jogát az általánosan kötelező jogszabályok szerint.
Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyike érvénytelen vagy hatástalan, vagy érvényben van, az érvénytelen záradékok helyett egy olyan rendelkezés kerül bevezetésre, amennyire az érvénytelen záradék célja a lehető legközelebb van. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
A Vásárlási Megállapodást, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
Az üzleti feltételekre vonatkozó melléklet az adásvételi szerződésből vett kivonási forma.

Az eladó elérhetősége: szállítási cím FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199 698 01, Veselí nad Moravou, Csehország,  e-mail címét flajzar@flajzar.cz , telefon +420 511 191 202.

Veselí nad Moravou, Csehország, a nap 03.01.2017