GSM a WiFi komunikátory

Vysoce kvalitní dálkové ovládání s velkým dosahem, které umožňují řídit zařízení z různě vzdáleného místa.