Financování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Financování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PROJEKT PODPORA MARKETINGU RYBÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavními cíli projektu je zvyšování propagace nových výrobků, navázání spolupráce s novými obchodními partnery a zvyšování podílu exportu na tržbách.