Alarmová čidla pro příposlechy - Kompatibilita - RX MAX, RX MULTI, RX SIX, RX MINI, WRL1, WRL2, WRL3, HL346P (u starších typů přijímačů nejsou některé funkce kompatibilní)

Moderní alarmová čidla pro příposlech a k detekci pohybu osob v prostoru lovného místa pro rybáře.