Financování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Financování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je spolufinancován projekt:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/ 0008480 Podpora marketingu rybářských výrobků a elektronických zařízení